De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Transparantie en woord van dank

Door Michel Mandl

21 februari 2013

Toen ik zes jaar geleden voorzitter werd van de VTB, heb ik meteen aangekondigd dat ik het voorbeeld wenste te volgen van mijn voorganger Jean Kamers. Hij had ook de voorzittershamer in handen gedurende zes jaar en dit leek me een redelijke termijn. Twee jaar eerder was ik uitgenodigd om lid te worden van de beheerraad (RvB) en zo had ik me dus kunnen voorbereiden om deze eervolle functie over te nemen. Het heeft me vooral toegelaten om een vereniging te ontdekken, waarvan het hoofddoel me van bij de start enthousiast maakte. Ik wist voordien nog niets over de inspanningen om zowel professionele als niet-professionele oud-vliegers uit de burger- en militaire luchtvaart binnen eenzelfde vereniging samen te brengen. Ik heb er vele soorten vliegers ontmoet, allen gepassioneerd door de luchtvaart en haar geschiedenis. Deze smeltkroes heeft mij er toe aangezet om de grote vliegeniers te doen herleven doorheen de redactie van meerdere gedenkboeken; zij waren immers de jonge scheuten, de jonge stengels van onze generatie. Na drie jaar heb ik bevestigd dat ik mij inderdaad zou houden aan de termijn die ik van bij het begin had vooropgesteld en we zijn stilaan op zoek gegaan naar een opvolger. Nog een jaar later, had ik het genoegen om generaal-majoor vlieger o.r. Wilfried (Wif) De Brouwer uit te nodigen om lid te worden van de RvB. Na de beslissing van de vice-president Hugo Cloeckaert om de RvB te verlaten wegens gezondheidsredenen, aanvaardt Wif om hem op te volgen; terzelfder tijd is hij bereid om van mij over te nemen, wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Vandaag verheug ik mij over die beslissing. Ik ken Wif al meer dan 40 jaar. Hij was de specialist "luchttactiek" van de 10de Wing te Kleine-Brogel. We hadden op hem beroep gedaan om in Florennes het team van het 2de smaldeel te briefen; dit team zou deelnemen aan de "Tactical air meet", een NATO-competitie. Achteraf heb ik nog meerdere malen de gelegenheid gehad om met Wif samen te werken; zo heb ik hem opgevolgd als commandant van het 349ste smaldeel te Beauvechain. Hij was één van de eerste smaldeelcommandanten die de polyvalentie van jagerbommenwerpers bewees... Achteraf zullen we het genoegen hebben om verder samen te werken, wanneer hij adjunct-stafchef wordt en ik adjunct-kabinetschef op het ministerie van defensie. Het was de periode van de UFO-golf… een onderwerp dat men beter niet kon aanroeren op het kabinet. Ik weet zeker dat Wif nog de gelegenheid zal krijgen om ons hierover te spreken. Dit gezegd zijnde, denk ik dat de RvB hem zal aanvaarden als voorzitter van de vereniging tijdens de eerstvolgende vergadering van 13 maart; dan kan hij dezelfde dag nog voorgesteld worden als voorzitter tijdens de algemene vergadering. Er rest me nog alle medewerkers te bedanken, niet alleen de huidige leden van de RvB maar ook diegenen die ze verlaten hebben; "mission accomplished". Ik denk aan Hugo Cloeckaert, Bill Tersago, Bob Feuillen, en André Dillien. Ik wens ook, met alle nodige egards, onze erevoorzitter Jean Kamers te vermelden die de wens heeft uitgedrukt om de RvB te verlaten. Mijn gedachten gaan ook uit naar onze vrienden Georges de Coninck, Hubert Mojet en Jacques Roelandt die vertrokken zijn voor hun laatste vlucht; het was een waar genoegen om met hen om te gaan. Hartelijk dank dus aan allen voor de buitengewoon vriendschappelijke manier waarop we samen de vereniging hebben doen functioneren. Jullie verdienen elk afzonderlijk een woordje van dank. Dit zal ten gepaste tijde ook gebeuren… Ik houd er ook aan dank te zeggen aan alle verenigingen met dewelke wij de beste relaties onderhouden, in de eerste plaats natuurlijk aan het Huis der Vleugels (HdV). Men zal nooit voldoende kunnen benadrukken hoe waardevol het HdV is voor een groot aantal verenigingen, die met luchtvaart te maken hebben. Ik ben ook zeer verheugd over de buitengewone vriendschappelijke relaties met o.a. de Vieilles Tiges van Frankrijk en Luxemburg, de "Old Flyers Club" van Sabena, de vriendenkringen van de 1ste, 2de, 10de en 15de Wing en andere organisaties zoals AELR (de vrienden van het museum, afdeling Lucht en Ruimte), "Silver Wings", "Spitfire Club", "Silver Spurs" (oud-piloten op F-104), de Miragisten, de "Belgian Defence Rotary Wing Association", "Wings of Memory", Comète Kinship, etc…, maar ook de talrijke verantwoordelijken voor websites van groeperingen die ons regelmatig waardevolle diensten hebben bewezen. Uiteraard wens ik ook de uitstekende relaties met de strijdkrachten en met Comopsair in 't bijzonder te vermelden. "Que a todos les vaya muy bien", zoals één van onze leden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zou zeggen…in het zuiden van Noord Amerika...en andere vrienden op het Iberische schiereiland die ik heel in ’t bijzonder begroet. Emem