De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Lid worden

Voelt u zich ook verbonden met de luchtvaartfamilie? Wenst u haar te ontdekken, dankzij een vereniging van burger- en militaire vliegeniers? Bent u in het bezit van een brevet van piloot of van cockpitbemanningslid van een vliegtuig of van elk ander luchtvaartuig en hebt u een belangrijke luchtvaartervaring? Sluit dan bij ons aan!

Stuur het volledig ingevulde Pdf formulier naar: Secretariaat VTB, c/o Didier Waelkens, Esdoornlaan 33, 1850 Grimbergen of verzend het elektronisch formulier. De raad van bestuur zal op de eerstvolgende vergadering (op de 2de woensdag van de maand, behalve in augustus) uw aanvraag evalueren; na handtekening door de peters, zullen wij u de beslissing onmiddellijk via de post mededelen. Gelieve de bijdrage te willen betalen die in de welkombrief zal vermeld zijn.

Ook luchtvaartverenigingen en/of -eenheden, zij het burger of militair, kunnen lid worden. De inschrijvingsprocedure is identiek aan deze voor individuele aanvragen, met uitzondering van de volgende punten:
• Onder de rubriek "Naam"; officiële naam van de vereniging/eenheid (v.b. 349 Sqn)
• Foto; embleem van de vereniging/eenheid
• Categorie moet niet vermeld worden; zal als "Org" ingeschreven worden.
• Luchtvaartloopbaan: een korte beschrijving van de geschiedenis van de vereniging/ eenheid (datum stichting, doelstelling, milestones, vliegtuigtypes, vliegbasissen, enz.)
• Het is niet nodig om enig peterschap te vermelden.  

LIDGELD: De jaarlijkse bijdrage is voor België 25,00 euro (weduwes van leden: 12,50 euro) en voor het buitenland 35,00 euro (weduwes van leden: 17,50 euro). Een lidmaatschap voor VTB en Huis der Vleugels samen kost: België 35,00 euro (weduwes van leden: 22,50 euro) en voor het buitenland 45,00 euro (weduwes van leden: 27,00 euro). 
Het gepaste bedrag kunt u storten op BE23 2100 6199 6691     BIC: GEBABEBB.

De bijdrage is elk jaar betaalbaar vóór 31 januari of, voor een nieuw lid, in de maand van zijn toetreding. Vanaf oktober is de bijdrage van een nieuw lid geldig voor het volgende boekjaar.

Download papieren versie van het inschrijvingsformulier

Via dit online formulier kan u uw aanvraag tot lidmaatschap indienen.

   
:


Vraagt zijn inschrijving in de categorie

VT = "Vieilles Tiges": vliegers met een brevet van meer dan 30 jaar oud en die sinds hun brevet een betekenisvol aantal vlieguren aantonen.
ACT = "Actieve leden": vliegers die sinds minder dan 30 jaar zijn gebrevetteerd, maar die een ruime actieve luchtvaartloopbaan van minstens 20 jaar aantonen.
A = "Aangesloten leden": zijn ofwel de echtgenoten, voorouders of afstammelingen van een overleden effectief lid, ofwel elke andere persoon die voor de luchtvaart en de vereniging een duidelijke belangstelling toont.


Brevetten - Vergunningen:

Datum Afgeleverd door Nr promotie of Nr vergunning
Vliegtuig
Zweefvliegtuig
Helicopter
Ballon
ULM
Navigator
Radio
Flight engineer


Namen peters (invullen indien gekend)

1.
2.

Korte uiteenzetting van uw luchtvaartloopbaan:


Aantal vlieguren:

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt binnen het kader waarvoor ze gevraagd werden. Conform de wet van 8 december 1992, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beschikt elk lid over een wettelijk recht op inzage, wijziging, correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren aan het VTB secretariaat en dienen de desbetreffende verwerking te vermelden. De aanvrager dient een bewijs te leveren van zijn identiteit om toegang te krijgen tot zijn gegevens.

Ik ga ermee akkoord dat mijn telefoon-/gsm-nummer en mijn e-mailadres in de ledenlijst worden opgenomen:

Vul de ontbrekende letter in: V I E I L L E S    T I E S