De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Honderd jaar luchtvaarttechniek in België

Door Michel Mandl & Alphonse Dumoulin

25 april 2011

 « Eind november 1908 : Pierre de Caters schrijft met zijn Voisin-tweedekker de eerste pagina van de Belgische luchtvaart. Dankzij hem richten de gebroeders Bollekens het eerste Belgisch bedrijf in de vliegtuigconstructie op. Het zijn de gebroeders Tips die als eersten in 1909 de lucht ingaan met een vliegtuig, waarvan zowel de romp als de motor door hen werden ontworpen. Vanaf 1910 beseffen de militairen alle voordelen die het gebruik van een vliegtuig biedt. Georges Nélis wordt de eerste militaire piloot. Na de Eerste Wereldoorlog ligt deze emblematische figuur aan de basis van onze burgerluchtvaart, Sabena en van de eerste grote onderneming in het construeren van vliegtuigen, SABCA. In 1924 slaagt Nicolas Florine er als één van de allereersten in om met een soort hefschroefvliegtuig het luchtruim te kiezen. De dag van vandaag kunnen de F-16’s van de Belgische Luchtmacht zich meten met de beste toestellen van de Alliantie. In de toekomst zullen de Strijdmachten dankzij de A400M en de NH-90 kunnen beschikken over de beste polyvalente transportvliegtuigen en helikopters. De Belgische vliegtuigbouwers nemen deel aan de belangrijkste programma’s van vliegtuigen en dit zowel op het vlak van de romp als van de motoren en hun uitrustingen en het is mede door hen dat de transporttoestellen van de Belgische maatschappijen het luchtruim van de ganse wereld doorkruisen.” Tijdens het doornemen van de twee delen van dit groots luchtvaartfresco zal de lezer ontdekken op welke wijze de pioniers van het eerste uur en daarna hun opvolgers in België een burgerlijke en een militaire luchtvaart hebben ontworpen en ontwikkeld, waarop wij vandaag terecht fier mogen zijn.  De auteurs, luitenant-generaal-vlieger Michel Mandl, ere-vleugeladjudant van Zijne Majesteit de Koning en allerlaatste stafchef van de Luchtmacht samen met de kolonel-vlieger Alphonse Dumoulin, voorheen directeur van het Licht Vliegwezen van de Landmacht en luchtvaartjournalist, zijn er in geslaagd een uiterst waardevol werk te brengen. Het verdient ontegensprekelijk zijn plaats in de bibliotheek van niet alleen de gepassioneerden van de luchtvaart doch evenzo in deze van zij die wensen een wereld vol passie te ontdekken en te begrijpen… deze van zowel de burger- als de militaire luchtvaarttechniek.    

                                                       BESTELBON 

Te sturen naar de Uitgeverijen Céfal, 31, Frère-Orbanlaan 4000 Luik, België of via fax : (0032) 42 54 24 40 of email cefal@skynet.be. Ik teken in op deel 1 en 2 van de werken “Cent ans de technique aéronautique en Belgique” door Michel Mandl en Alphone Dumoulin aan de speciale prijs van 48,00 €, verzendkosten inclusief voor België. Ik stort 48,00 € op de rekening van Céfal, IBAN : BE84 0682 2450 0059; BIC : GKCC BEBB. Het werk wordt onder beschermende verpakking naar mijn adres opgestuurd. 
Mijnheer/Mevrouw: ……………Adres: …………………………..Postcode: ……..   -   Woonplaats: …………………Bankrekening van de inschrijver: ……………………. E-mail: ………………………… 
Aldus gedaan te ……………………. op …………………..
Handtekening  

Cent ans de technique aéronautique en Belgique

Uitgeverijen Céfal

Deel 1: 402 pagina's; formaat 17 x 24 cm; EAN: 9782871302964; met kleurenfoto's   

Deel 2: 390 pagina's; formaat 17 x 24 cm; EAN: 9782871302971; met kleurenfoto's

Normale verkoopprijs van 48,00 € voor de twee delen