De Vieilles Tiges van de Belgische luchtvaart vzw

Een woordje van de secretaris-generaal

Door Didier Waelkens

26 oktober 2010

U hebt onlangs het laatste nummer van VTB-Magazine voor 2010 ontvangen. Ik hoop dat de lezing ervan aangenaam is geweest. 'Laatste nummer' betekent ook dat we langzaam maar zeker het einde van het jaar naderen. Het ogenblik is dus bijna gekomen om aan de hernieuwing van uw bijdrage voor volgend jaar te denken (maar voor de kerstboom heeft u nog wat tijd…). De bedragen in functie van uw categorie zijn niet veranderd, het detail vindt u op pagina 2 van het magazine. Met dank om uw betaling op tijd uit te voeren: in 2010 hebben vele leden hun bijdrage betaald met meerdere maanden vertraging. Zo moesten begin april ongeveer 180 leden -één derde dus!- hun bijdrage voor 2010 nog in orde brengen; in augustus moesten we nog meer dan 35 herinneringsbrieven versturen, terwijl het Artikel 17 van Inwendige Orde stelt dat de bijdrage moet gestort zijn ten laatste op de dag van de Algemene Ledenvergadering, einde maart dus of begin april. We hebben zelfs al gemerkt dat leden aan activiteiten deelnemen, terwijl hun bijdrage niet eens is betaald... een beetje de omgekeerde wereld.Voor het overschrijven van die bijdrage kan het huidige formuliermodel nog tot einde 2010 worden gebruikt, of het nu in papieren vorm of via pc-banking is. Noteer dat vanaf 1 januari 2011 dit formulier niet meer mag gebruikt worden en vervangen zal worden door het nieuwe Europese model (dat u al mag gebruiken in 2010, het overgangsjaar). Vanaf toekomende 1 januari dient u uw 'bijgewerkt' rekeningnummer te gebruiken; dat nummer heet dan IBAN (International Bank Account Number). Het is uw huidig nummer voorafgegaan door 'BE' plus twee cijfers. Uw rekeningafschriften zouden dit 'nieuwe' nummer trouwens al moeten vermelden. U dient ook uw BIC-code (vroeger ook 'Swift' genoemd) te vermelden. Op pagina 2 van uw magazine vindt u het IBAN-nummer en de BIC-code van uw vereniging. Zoals elk jaar verliest onze penningmeester weer wat haren als hij sommige betalingen ontvangt. Het vakje 'mededelingen' onderaan het overschrijvingsformulier blijft vaak maagdelijk blank, wat onze Alex verplicht om zijn gaven van helderziende aan te spreken om uit te vissen waarvoor de overschrijving is bedoeld. Ook al is die evident, toch is er soms verwarring mogelijk. Het raadseltje wordt nog ingewikkelder als naam en adres op de overschrijving niet die van het lid zijn… dan zou er bijna geld moeten worden ingezameld om onze penningmeester een pruik te kopen want veel haren zal hij dan al niet meer hebben… We vragen u dan ook met aandrang (dringend dus) om dat vakje 'mededelingen' te gebruiken en de reden van uw betaling op te geven. Bijvoorbeeld 'bijdrage VTB en HDV [naam]'. Door onze penningmeester zo behulpzaam te zijn, neemt u actief deel aan de instandhouding van zijn hoofdhuid, waarvoor bij voorbaat dank.Om af te ronden, nog enkele data voor 2011. Het jaarlijkse banket vindt plaats op zaterdag 2 april, net als de voorgaande jaren is dat in de Salons de Romree in Grimbergen. Alle info met inschrijvingsbulletin worden gepubliceerd in VTB-Mag 1-2011 dat u begin februari in uw brievenbus zal vinden. De bijeenkomst van de maand april wordt gehouden op de 1e woensdag van die maand, de 6 april dus (de 2e woensdag valt immers in de paasvakantie). De algemene ledenvergadering wordt ook die 6 april gehouden, in principe om 15 uur in de zaal Leboutte van het Huis der Vleugels. En onze traditionele 'outdoor'-bijeenkomst van augustus zal gehouden worden op het vliegveld van Spa. Daarmee heeft u al een reeks data die u kan noteren in uw nieuwe agenda voor 2011! …Succes met de hernieuwing van uw bijdrage! 
NB : voor wie dat wenst kan het lidgeld van het Huis der Vleugels samen met het VTB-lidgeld gestort worden; u hoeft gewoon € 10 bij te voegen aan het bedrag van uw lidgeld bij de VTB. Het totaal bedrag is op de VTB-rekening te storten!
Didier
VTB Srt